top of page

Ystad Kulturnatt

Ystad kulturnatt arrangeras av föreningen Kulturnatt i Syd, KNIS. Den är tänkt att vara en mötesplats mellan kulturutövare och publik. Med aktiviteter utspridda i staden under ett begränsat antal timmar vill vi ge människor möjlighet att uppleva flera och varierade kulturella upplevelser. Vår ambition är också att genom Ystad kulturnatt sänka trösklarna till kulturen och även nå de mindre vana kulturkonsumenterna. Ystad kulturnatt ska också vara en möjlighet för kulturarbetare och kulturarrangörer att hitta en större publik. Genom att engagera skolan och föreningar vill vi dessutom skapa delaktighet och medskapande.
Ystad kulturnatt värnar om mångfalden i samhället, vilket också ska återspeglas i programmet.
Även om det handlar om en kulturnatt är det vår utgångspunkt att evenemanget börjar på dagtid, så att även barnfamiljer kan ta del av programmet. Ystad kulturnatt ska vara för alla, Ystadsbor såväl som tillresta, vuxna såväl som barn.
Evenemanget är tänkt att vara årligen återkommande, och på sikt hjälpa till att vitalisera kulturlivet i kommunen och närområdet. Första kulturnatten arrangeras lördagen den 21 oktober kl 12-24.

NU LIGGER PROGRAMMET KLART PÅ WEBBEN!!
Du hittar det här: www.ystadkulturnatt.se

När:

fredag 20 oktober

Var:

Arrangör

Kulturnatt i Syd
tel: 0768788899
Epost: knisystad@gmail.com

Ystad tätort
Ystad tätort
271 34 Ystad

Öppettider

Lördag den 21a oktober 12:00 - 00:00

Evenemanget har varit
bottom of page