top of page

Utställning med Matilda Bjerstedt

I Stora ateljén på konstmuseets första våning visar vi Matilda Bjerstedts utställning "Run, before it´s too late", ett samhällskritiskt fotoprojekt med fokus på hbtq+ och rasism.

"Run, before it´s too late" är en fotoserie som utforskar individens upplevelse av utanförskap och inre monolog i relation till samhället. Vi följer ett ungt queerpar och tar del av den ena partnerns tankar, känslor och åsikter kring händelser i deras liv. Via fotografier och texter får vi följa kampen mellan den inre rösten som ekar i huvudet och samhällets yttre påfrestningar. Fotoserien skildrar upplevelsen av att ofrivilligt tvingas in i en underlägsen roll och att inte kunna ta sig ur situationen. Känslor av maktlöshet, förnekelse och rädsla uppstår. Rädslan att inte bli accepterad och att inte vara tillräcklig för sig själv och omvärlden.

Matilda Bjerstedt är 19 år och bosatt i Beddingestrand. "Run, before it´s too late" är en del av hennes examensarbete på Ystad Gymnasium med inriktning Estetik och Media.

När:

från fredag 30 juni
till lördag 26 augusti

Var:

Arrangör

Ystads konstmuseum
tel: 0411-577285
Epost: konstmuseet@ystad.se

Ystads konstmuseum
St Knuts Torg
271 42 Ystad

Öppettider

Måndag—fredag 10—17
Lördag—söndag 12—16

Evenemanget har varit
bottom of page