top of page

SUNPLUGGED FESTIVAL - Ystad

SUNPLUGGED är ett kultur-, konst- och innovationsprojekt som ska inspirera konstnärer och medborgare att vända sig till solljuset för vägledning och ”slow tech”-principer som kan hjälpa samhället att bli mer hållbart - via konstnärliga residens, utställningar, deltagarstyrda aktiviteter och så småningom en idétävling. Tre europeiska städer är med i samarbetet: Ystad, Bari i Italien och Faro i Portugal. Varje land är representerat av varsin konstnär. Festivalen invigs den 5 juli i Kåseberga.

På lördagen 6 juli fortsätter festivalen sitt program på Ystads konstmuseum. Välkommen på panelsamtal och kreativa författarworkshoppar! Under dagen kan du lyssna på ett intressant samtal om kreativitetens roll och solens betydelse, för att sedan deltaga i någon av de två workshops som äger rum parallellt på konstmuseet.

Program:
Kl. 13.00—13.30
Hörsalen i Ystads konstmuseum
Panelsamtal om konstnärlig kreativitet och framtida hållbara platser.
Antropologen Ruben Ritzén från Lunds universitet och Climaginaries samtalar med konstnären Kate Moss om kreativitetens roll i att inspirera grönomvandlingens processer i södra Sverige och i världen.
Paneldeltagarna berättar om sitt arbete och reflekterar även om solens roll i kreativa och hållbara processer med hänsyn till Ystads och Österlens förhållande till solen.
Samtalet modereras av Tiago Prata, projektledare för SUNPLUGGED.
Deltagande är gratis.
Samtal och guidning sker på engelska med språkstöd på svenska.
Antal deltagare begränsat till 30. Anmälan sker via formuläret på https://sun-plugged.eu/ .

Kl. 13.30—15.30
Hörsalen i Ystads konstmuseum
Kreativ författarworkshop om det framtida hållbara Österlen.
Antropologen Ruben Ritzén leder en workshop där du kan skapa kreativa visioner om det hållbara Österlen.
Deltagarna i workshoppen får skapa kreativa visioner för ett Österlen utan koldioxidutsläpp som kan inspirera regionens framtida utvecklingen, med inspiration från Rough Planets “Guide till ett Skåne utan koldioxidutsläpp”.
Workshopen är gratis och passar för alla åldrar, men är bäst lämpad för vuxna.
Workshopen hålls på engelska med språkstöd på svenska.
Antal deltagare är begränsat till 15 personer. Anmäl dig via mail till info@sun-plugged.eu

Kl. 13.30—15.30
Lilla ateljén i Ystads konstmuseum
Skapa konkretpoesi!
Konstnären Kate Moss håller i en workshop du kan skapa konkretpoesi. Konkretpoesi är en poesiform där språkliga och visuella komponenter blandas för att skapa mening.
Processen inspireras av Kate Moss egen poesi och kreativa processer där solljus används som konstnärligt material. Deltagare förväntas att lägga undan sina mobiler under workshopen.
Workshopen är gratis och passar för alla åldrar, men är bäst lämpad för vuxna.
Workshopen hålls på engelska med språkstöd på svenska.
Drop in, ingen föranmälan.

Evenemanget är en del av det internationella konstprojektet SUNPLUGGED, som är initierat av ArQuente, Transversal Project och Basso Profilo och finansierat av Kreativa Europa, Kulturrådet och Region Skåne. Projektet genomförs i samarbete med Ystads kommun och Ystads konstmuseum.

När:

fredag 5 juli

Var:

Arrangör

Ystads kommun + Ystads konstmuseum + Sunplugged EU
tel: 0411577140
Epost: kristina.erlandsson@ystad.se

Ystads konstmuseum
Sankt Knuts torg
27142 Ystad

Öppettider

Kl. 13.00—13.30
Hörsalen i Ystads konstmuseum
Panelsamtal

Kl. 13.30—15.30
Hörsalen
Kreativ författarworkshop

Kl. 13.30—15.30
Lilla ateljén i Ystads konstmuseum
Skapa konkretpoesi!

Evenemanget har varit
bottom of page