top of page

HANS & GRETA

We all know the story of two lost siblings who, hungry and abandoned, find a very special place. We know who they met and we know how it went. But do we know what happened next? In the summer theater's Hansel and Gretel, we follow the continuation of the classic tale and see how everything really ended.

Years later, Hansel and Gretel are still searching for a place to call home. The witch has taken them under her wing and forces them into a life of lies, thievery, and sweet candies. But one day, a new chance opens up. A chance to take back what they deserve from the duchy that looks down on them. There, the siblings are introduced to a world they never dared to dream of and are forced to question everything they previously thought was true. The question then becomes - which side will Hansel and Gretel choose? Who will they stand up for?

Hansel and Gretel is a story about dreaming your way to new opportunities. About inequality and the walls it creates. About everyone's equal worth. All this in the style that has become Sommarteatern's hallmark. With a newly written script, music by Frida Green and Christoffer Zaar, and artistic direction by Hilda Ståhl, Anna Ståhl, and Hannes Nilsson, this will be an unparalleled experience suitable for everyone in the whole family, young and old. Familiar and innovative, as always on our stage in Öja.
År senare söker Hans och Greta fortfarande efter en plats att kalla hem. Häxan har tagit dem under sina vingar och tvingar dem till ett liv av lögner, tjuvaktigheter och söta karameller. Men en dag öppnar sig en ny chans. En chans att ta tillbaka det de förtjänar från hertigdömet som ser ner på dem. Väl där presenteras syskonen för en värld de aldrig vågat drömma om och tvingas ifrågasätta allt de förut trodde var sant. Frågan blir då bara - vilken sida kommer Hans och Greta välja? Vem kommer de att stå upp för?

Hans och Greta är en berättelse om att drömma sin väg till nya möjligheter. Om ojämlikhet och murarna det skapar. Om allas lika värde. Allt detta i den stil som har blivit Sommarteaterns signum. Med ett nyskrivet manus, musik av Frida Green och Christoffer Zaar samt konstnärlig ledning av Hilda Ståhl, Anna Ståhl och Hannes Nilsson blir detta en upplevelse utan dess like lämpad för alla i hela familjen, gammal som ung. Välbekant och nyskapande, som alltid på vår scen i Öja.

När:

måndag 8 juli

Var:

Arrangör

Sommarteatern i Ystad
tel: 0706389161
Epost: hannes.nilsson@sommarteaternystad.com

Sommarteatern's Outdoor Stage at Åbergs Trädgård in Öja
Karlshemsvägen 51
271 98 Ystad

Öppettider

Tuseday 9/7 18.30

Evenemanget har varit
bottom of page