top of page

Hammarskjöld och meditationsplatsen på B

Martin Wierup är professor emeritus vid SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet och har tidigare innehaft olika seniora befattningar i Sverige inom det veterinära smittskydds – och djurhälsoområdet och engagerats för en mångfald internationella expertuppdrag och även som föreläsare vid Gösta Werner Museet.
Han är bördig från Löderup på Österlen, engagerad i bygdens historia och har bl.a. dokumenterat tillkomsten av meditationsplatsen på Dag Hammarskjölds Backåkra, – ”En helgad plats på fredade ängar”.

När:

måndag 5 augusti

Var:

Arrangör

Gösta Werner Sällskapet
tel: 0414-10440
Epost: info@gostawerner.se

Gösta Werner Museet
Strandvägen 5
27231 Simrishamn

Öppettider

Martine Wierup föreläser på museet den 6 augusti 2024 klockan 19:00.
Biljettförsäljning och insläpp 18:00 – 19:00.

Evenemanget har varit
bottom of page