top of page

Vildbin vid Tobisvik

Det finns ca 300 arter bin i
Sverige, inräknat ett 40-tal
humlor. Somliga är ganska
stora, andra väldigt små.
Många av dem har väldigt
speciella levnadssätt – en
del tapetserar sina barn-
kammare med blad, andra
murar sina bon, somliga kan
bo i snäckskal, och ytterligare
några parasiterar på bon av
andra bin.
Vi gästas idag av bi-experten Göran
Holmström från Malmö, som tar oss
med på en promenad i Tobisviksområdet.
Göran berättar bl.a. om vilka bin som gillar
vilka blommor, och hur deras liv ser ut. Du kan
få tips om hur du kan göra din trädgård mer bi-vänlig.
SAMLING vid den nordligaste parkeringsplatsen längs Tobisvägen,
alltså strax nordväst om entrén till campingen, klockan 10:00.
TA MED fika (lämpligen i ryggsäck); gärna lupp och håv om du har.
KONTAKTPERSON: Kristoffer, 073–3291741

När:

lördag 6 juli

Var:

Arrangör

Österlens Naturskyddsförening
tel: 070 - 787 32 32
Epost: osterlen@naturskyddsforeningen.se

Tobisvik, Simrishamn
Tobisvik
27236 Simrishamn

Öppettider

Söndagen den 7 juli klockan 10.00.

Evenemanget har varit
bottom of page