top of page

Vandringen Sandhammaren och Hagestad

Vi går västerut utefter havet, ca 3 km. Letar oss sedan vidare uppåt ett ljungklätt område kallat Stora flygsandsfältet. Fortsätter mot Hagestad naturreservat med blandskog och vid Tygeån vänder vi österut. Går utefter Skåneleden till en början och passerar hagar med betande kor och får. Den fortsatta vandringen går vid blandskog. Längd ca 10 km, medelsvår vandring. Ta med fika. Info: Marianne Larsson, tel 070-5515308

När:

fredag 12 april

Var:

Arrangör

Svenska Turistföreningen lokalavdelning Östra Skåne
tel:
Epost: stf.ostra.skane@la.stfturist.se

Sandhammaren
Sandhammarens parkering
Sandhammaren

Öppettider

Evenemanget har varit
bottom of page