top of page

Vadarskådning vid Risteören

Nu infaller tiden då de arktiska vadarfåglarna flyttar söderut längs våra kuster. Här på Österlen har
vi ganska ont om gyttjiga stränder där de kan finna föda, men Risteören nedom Örnahusen är ett av
undantagen. Vi får hjälp av den erfarne fågelskådaren Agne Paulsson att lista ut vilka olika arter vi
ser i tubkikare och handkikare. Eftersom det är ont om parkeringsplatser nära Risteören
promenerar vi 2.6 kilometer, enkel väg, längs den vackra och fågelrika kusten ner till vadarnas
tillhåll och skådar längs vägen. Kanske någon säl visar sig?
MEDTAG fika och kikare (gärna tubkikare om du har).
OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Claes, 070–5129988, senast fredag 25 augusti. Om du inte åker
från (eller via) Simrishamn så anvisar Claes dig om var vi sammanstrålar.
Foto: Sven Johansson

När:

lördag 26 augusti

Var:

Arrangör

Österlens Naturskyddsförening
tel: 070 - 787 32 32
Epost: per_turesson@hotmail.com

Örnahusen, Risteören
Risteören
276 36 Örnahusen

Öppettider

Samåkning från P-platsen intill restaurang Röken i Simrishamn klockan 09:00.

Evenemanget har varit
bottom of page