top of page

Våtmark

Våtmarker är bra för biodiversitet, som kvävefällor, och som kolsänkor. Vi besöker Henrik Nilsson
strax öster om Hammenhög för att titta på hur han på familjens marker i samarbete med
kommunen har anlagt en stor våtmark. Vatten pumpas från ett biflöde till Tommarpsån in i våtmarken med hjälp av solkraft. När vattnet till slut når Östersjön är det renare än det skulle varit utan våtmarken. På köpet får Henrik uppvärmning av flera byggnader eftersom han lagt ner tre kilometer
jordvärmeslang under den nyanlagda dammen. Förutom guidning av Henrik kommer kommunens
våtmarkssamordnare Jonas Dahl att berätta om kommunens roll i återskapandet av våtmarker här
på Österlen. Henrik bjuder oss på fika i sin padellada, så du behöver inte ta med kaffe.
OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Per, 070–7873232, senast 23 november. Ifall du inte åker från
(eller via) Simrishamn så anvisar Per dig om var vi sammanstrålar.
SAMLING för samåkning vid P-platsen intill restaurang Röken i Simrishamn klockan 09:30.

När:

fredag 24 november

Var:

Arrangör

Österlens naturskyddsförening.
tel: 070 - 787 32 32
Epost: per_turesson@hotmail.com

Hammenhög.
Axeltorp padel, Hammenhög.

Öppettider

Klockan 9.30.

Mer om eventet
Evenemanget har varit
bottom of page