top of page

Vårvandring vid Grevlunda

Vårvandring vid Grevlunda
Vi vandrar upp igenom skogs- och fäladsmarker mot källan till Mölleån i östra delen av Grevlunda.
Beroende på hur tidig våren är kanske tranorna, som brukar häcka där, redan har kommit och några
vårblommor sett dagens ljus. Vår guide är Ann-Marie Camper som känner alla stigar i trakten.
Det är en relativt brant stigning och vi kommer att ta oss över stängsel och stengärden så det är inte
en alldeles enkel vandring. Delar av den passerar även en fuktig mark så bra på fötterna är ett
måste.
TA MED fika i ryggsäck och gärna en kikare.
KONTAKTPERSON: Ann-Marie, 0730–815806

När:

lördag 6 april

Var:

Arrangör

Österlens Naturskyddsförening
tel:
Epost: osterlen@naturskyddsforeningen.se

Grevlunda
SAMLING vid adress S:t Olofsvägen 128, Vitaby.
Vitaby

Öppettider

Söndagen den 7 april klockan 10.00.

Evenemanget har varit
bottom of page