top of page

Utställning Återspeglingar

Två konstnärskap. Två bildvärldar. En dialog.

Ben Thompson & Maria Björklund har skapat en utställning där den mänskliga livserfarenheten summeras i visuell form. Vid en första anblick ter sig deras respektive bildspråk som väsensskilda från varandra. Ben Thompsons världar har en imaginär natur och en abstrakt disposition. Maria Björklund utforskar den mänskliga varelsens fysiska och mentala tillstånd. Men när de två världarna möts, förenas och sätts i växelverkan med varandra upptäcks fler likheter än skillnader. Det finns en målerisk samklang och de vilar på samma existentiella fundament. De återspeglar händelser, erfarenhet och känslor från tid och rum som en gång varit.

För såväl Thompson som Björklund utgör resor de gjort, litteratur de läst och möten de haft, inspirationskällor för skapande. På duken transcenderas individuella upplevelser till ett universellt tillstånd. Två konstnärskap, två bildvärldar, förenas i ett existentiellt och expressionistiskt vitalt måleri.

Ben Thompson, född i Wallingford, England 1963, är utbildad vid Fine Arts Reading University, England 1983-87. Som doktorand vid Slade School of Fine Arts i London träffade han Maria Björklund som studerade där. De flyttade senare till Sverige tillsammans och gjorde Österlen till sin bas. Ben Thompson utforskar myter, symboler och arketyper i sitt bildskapande. Han intresserar sig för landskap. Yttre och inre sådana. I hans målningar sammanflätas det speglade landskapet, myter, historier och jaget. Genom färgfält, färgpålagringar och fragment skapas intrikata begreppsvärldar.

Maria Björklund, född 1953 i Lund, är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 1983-86, 1988-89 samt Slade School of Fine Arts, London 1986-88. För Björklund växer en målning fram, ungefär så som livet runt omkring. Som konstnär verkar hon som ett membran som överför liv till bild. Hennes tidlösa målningar av ömsom starka, ömsom blottlagda personer, utgör undflyende fragment av ett nu som varit.

"Allt handlar om en förtätning och en koncentration ett slags kristallisering av allt en gång levande, lika gåtfullt som insekten i Bärnstenen."

- Ruth Halldén

När:

från onsdag 26 april
till lördag 6 maj

Var:

Arrangör

Tomelilla konsthall
tel: 0417-181 16
Epost: konsthallen@tomelilla.se

Tomelilla konsthall
Centralgatan 13
27330 Tomelilla

Öppettider

27 april 13:00 - 17:00
28 april 13:00 - 17:00
29 april 11:00 -15:00
30 april 11:00 - 15:00
2 maj 13:00-18:00
3 maj 13:00-17:00
4 maj 13:00 - 17:00
5 maj 13:00-17:00
6 maj 11:00-15:00
7 maj 11:00-15:00

Evenemanget har varit
bottom of page