top of page

Sukkot – Lövhyddefesten

Sukkot – Lövhyddefesten
30 september – 5 november 2023
ÖSKG / Tjörnedala konsthall

Channa Bankier
Karin Brygger
Andjeas Ejiksson och Joanna Zawieja
Goldin+Senneby
Susanna Jablonski

Curator: Paulina Sokolov

Vernissage lördag 30 september kl. 13:00 – 16:00
Föreläsning och samtal med utställande konstnärer, modererat av Paulina Sokolov, kl. 14:00
Curatorvisning söndag 1 oktober kl. 12:00


Utifrån den judiska högtiden Sukkot – Lövhyddefesten, som infaller dagen före vernissagen, resonerar sju konstnärer kring erfarenheter av förflyttning, minne och ritualer som strategi för överlevnad och för att skapa ett nytt hem.

Ett träd som vrider sig runt sin egen axel för att anpassa sig till växlande klimat, en byggbeskrivning som utgår från tid och de material som råkar finnas på plats, handskrivna pappersrullar som polyfont vittnar om ett levande (och förgånget) judiskt Europa och en utställningshall förvandlad till en hydda av förhistoriska växter. Det är vad publiken kommer att möta i höstens utställning på Tjörnedala konsthall. Bakgrunden är den serie om svenska minoriteter som konsthallen inledde förra året, då med den samiska utställningen Máttaráhkko och jag. Årets utställning, som curerats av Paulina Sokolow, tar sig an det judiska som en uppsättning erfarenheter och historier, snarare än en grupp med liknande seder och bruk. I utställningen medverkar konstnärer som både identifierar sig som judar och sådana som inte alls gör det.

– Eftersom jag själv har ett kluvet förhållande till det judiska och inte är uppvuxen med sedvänjor eller religion, tycker jag att det är så fantastiskt med konsten att den lyckas vara så öppen och mångtydig. omständigheterna som gjort att vi finns över hela världen och att de begränsande lagar som omgett oss genom tiderna har gett upphov till en stark önskan om att skapa en universell gemenskap, ett utopiskt samhälle helt enkelt, säger Paulina Sokolow, utställningens curator.

Utgångspunkten som ger utställningen dess inramning är Lövhyddefesten, eller Sukkot på hebreiska, vars första dag i år infaller den 29 september. Högtiden firas till minne av flykten från Egypten, då de enligt sägnen förslavade judarna fick chansen att lämna landet och vandra tillsammans genom öknen. På vägen byggde de tillfälliga boningar av det som fanns. Rent visuellt kommer ekon av lövhyddan att märkas genom konstnärsduon Goldin+Sennebys verk The Plot, där väggarna målats med schabloner av formerna för de fossil av växter som täckte jorden under karbon-perioden för 350 miljoner år sedan.

När:

från fredag 29 september
till lördag 4 november

Var:

Arrangör

ÖSKG/Tjörnedala konsthall
tel: + 46 (0)414 260 80
Epost: info@oskg.se

ÖSKG/Tjörnedala konsthall
Tjörnedalagården
272 94 Baskemölla

Öppettider

torsdag–söndag kl. 12–16

Evenemanget har varit
bottom of page