top of page

Sandhammarens fyr nyrenoverad

Fyren öppen för visning 18 maj i samband med nyinvigningen.
Dessförinnan håller Flemming Eklund föredrag om sina upplevelser vid Sandhammaren under kalla kriget.

När:

fredag 17 maj

Var:

Arrangör

Föreningen Sandhammarens Fyrplats
tel:
Epost: ikmonthan@gmail.com

Sandhammaren/Löderups Strandbad
Sandhammaren
27177 Löderup

Öppettider

kl. 13

Mer om eventet
Evenemanget har varit
bottom of page