top of page

Sandhammarens Fyr 160 år - återinvigning!

Under 2023 renoverades Sandhammarens fyr som dessutom fyllde 160 år och
det vill vi fira! Sedan 1978 är fyrplatsen statligt byggnadsminne och har stort
kulturhistoriskt värde. Fyrtornet är fyringenjör Gustaf von Heidenstams första
konstruktion helt i järn, och är välbevarad både exteriört och interiört.

Den 18 maj kl 13 finns möjlighet att delta i firandet som arrangeras av föreningen
Sandhammarens fyrplats, Svenska fyrsällskapet och Sjöfartsverket.
Program för dagen:
13:00 Tal av Sjöfartsverket, föreningen Sandhammarens fyrplats,
Svenska fyrsällskapet och föreningen Räddningsstationen
på Sandhammaren.
13:30 Bandklippning.
13:45 Visning av fyren om Sandhammarens fyrrenovering.
Visning av Sandhammarens räddningsstation.
Välkomna!

(Vi reserverar oss för köer om evenemanget blir flitigt besökt.)

När:

fredag 17 maj

Var:

Arrangör

Föreningen Sandhammarens Fyrplats
tel:
Epost: sandhammarfyr@gmail.com

Sandhammarens Fyrplats
Sandhammarvägen
271 77 Löderup

Öppettider

Lördagen 18 maj kl 13:00 till ca 15:00 (I viss mån beroende av antal besökare.)

Evenemanget har varit
bottom of page