top of page

Poetik och Materialitet II

Poetik och materialitet – materialval och dess språklighet inom keramisk konst.
Med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Tjörnedala konsthall presenterar Poetik & Materialitet II—ett undersökande av objektets berättande förmåga och materialets språklighet. I utställningen visas Mårten Medbos skulpturserie Taxonomi tillsammans med Irene Nordlis installation Into the woods.

Mårten Medbo – Taxonomi

Min väg in i keramiken gick via lärlingskap på ett krukmakeri. Det innebär att drejning varit centralt för både min förståelse av keramikfältet i stort och för min egen identitet som keramiker. Trots detta faktum slutade jag att dreja under en lång period. Jag tycket det var svårt att omsätta tekniken utifrån mina konstnärliga ambitioner. Jag hade rört mig bort från den keramiska brukstradition där drejningen är mittpunkten.

Som doktorand inom det konstnärliga forskningsfältet blev jag intresserad av mitt eget förhållande till just drejningen. Varför såg jag ingen konstnärlig möjlighet i den hantverksteknik jag förmodligen behärskar bäst? Det ville jag ta reda på och den serie arbeten som här presenteras är en station på vägen i utforskandet av drejningens konstnärliga möjligheter.

Serien bär titeln Taxonomi och tematisk handlar arbetet om hur människans nyfikenhet kommit att manifesteras inom västerlandets idétradition. Om hur människan i vetenskapens namn samlar in, klassificerar och blottlägger den omgivande världen med det slutgiltiga målet att ta kontroll över samma värld. En kontroll som i vår samtid visat sig vända sig till sin motsats.

I arbetet gör sig gravitationen också tydligt påmind. Mitt sätt att arbeta gör att jag kan utsätta mina objekt för gravitation i deras nydrejade plastiska tillstånd. Jag hänger helt enkelt upp dem när de fortfarande är mjuka. Objekten får sedan fortsätta att hänga vid glasyrbränningen vilket gör att glasyrerna ytterligare förstärker känslan av gravitation. I denna serie har jag valt att arbeta i en begränsad färgskala i svart och vitt. Objekten är gjorda i stengods.

Mårten Medbo (f. 1964, Järfälla) är konstnär/keramiker med bas i Katrineholm. Han är utbildad på Konstfacks linje för glas och keramik. 2016 doktorerade han som den förste i Sverige i forskningsämnet konsthantverk på HDK, Göteborgs universitet. För närvarande arbetar Medbo som adjungerad professor i keramik på Konstfack. Han har haft separatutställningar på bland annat Galleri Berg och Galleri Larsen & Warner i Stockholm, Galleri Thomassen i Göteborg och Galerie NeC i Paris. Medbo är även representerad i samlingar på Nationalmuseum, Rhösska Museet samt privata och publika samlingar i Europa och USA.


Irene Nordli – Into the woods

Installationen Into the woods består av tillverkade keramiska skulpturer och funna former i trä. Mina skulpturala verk i keramik växlar mellan det amorfa och det figurativa. Snäcklika och svampaktiga växter smälter samman med kroppsfragment och organ. Keramiken rör sig mot en allt högre grad av abstraktion. Materialet formas, transformeras och förenas till organiska skulpturala assemblage. Verken kan ses som att de absorberas av sin egen materialitet.

De keramiska verken kopplas samman med rötter, grenar och stubbar för att forma en helhet där både golv och tak används för att aktivera utställningsrummet. Jag vill att installationen ska erbjuda en kontemplativ plats vari betraktaren ges möjlighet att upptäcka och uppleva mina verk fysiskt såväl som sinnligt. Som om en kommer till ett ställe en inte varit tidigare. Inomhus men utomhus. Naturligt men onaturligt. Ett ställe som är helt men sammansatt av delar.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep.
And miles to go before I sleep.
And miles to go before I sleep.

Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening (1923)

Irene Nordli (f. 1967, Oslo) bor och arbetar i Oslo och Heestrand i Bohuslän. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Bergen (1995) och har arbetat som professor på Konsthögskolan i Oslo (KHiO), avdelningen för Konst och Hantverk, fram till 2019. Nordli har haft en rad olika separatutställningar på gallerier och institutioner så som Kunstnerforbundet och RAM Galleri i Oslo, Galleri Format i Malmö, Akershus Kunstsenter i Lillestrøm och Lillehammer Kunstmuseum. Nordli har även deltagit i flertalet grupputställningar i Norge såväl som utomlands. Offentliga verk av Nordli inkluderar Don’t be a Stranger utanför Asker Kulturhus och Månelyst vid Haldenfängelset. Hennes arbeten har köpts in av en rad antal samlingar och museer. 2017 mottog Nordli Kunsthåndverkspriset från Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

När:

från onsdag 24 maj
till lördag 3 juni

Var:

Arrangör

Tjörnedala konsthall
tel: 041426080
Epost: info@oskg.se

Tjörnedala konsthall
Tjörnedalavägen 40
27294 Simrishamn

Öppettider

torsdag-söndag 12-16

Evenemanget har varit
bottom of page