top of page

Maktstrukturer i Köpingebroområdet

Föredrag av arkeolog Lars Jönsson med utgångspunkt från fornlämningar och arkeologiska lämningar i närheten av Köpingebro. Föredraget kommer framförallt att beröra köpingeorterna Lilla och Stora Köpinge, men även kungalevet Arvalund (nuvarande Nedraby) norr om Stora Köpinge.
Avgift 100 kr, medlemmar i YF – Ystads kulturhistoriska förening 50 kr.
Anmälan via länk på vår hemsida, http://www.ystadskulturhistoriska.se, eller ring Klostret under öppettid 0411-577286.

När:

tisdag 24 september

Var:

Arrangör

YF - Ystads kulturhistoriska förening
tel: 0709-457908
Epost: info@ystadskulturhistoriska.se

Klostret i Ystad
S:t Petri kyrkoplan
271 34 Ystad

Öppettider

Onsdag kl. 19.00

Evenemanget har varit
bottom of page