top of page

Lunchvisning fredagar kl. 12.30

Visning fredag kl. 12.30 av utställningen Gränstrakt på Ystads konstmuseum. Visningen ingår i entréavgiften och tar ca 30 min.

Skånskt landskapsmåleri möter samtida verk när konstmuseerna i Malmö och Ystad öppnar gemensam utställning

Utställningen Gränstrakt utgår från Malmö Konstmuseums och Ystads konstmuseums omfattande samlingar av skånska landskapsmålningar från perioden 1850–1950 . På båda museerna visas äldre måleri i dialog med samtida verk. Gränstrakt är alltså en utställning som visas på två platser.

Med landskapsmåleriet som lins får vi syn på vårt förhållande till naturen och oss själva genom tiderna. Idag har frågor om nationell identitet och samhörighet i relation till konst och kultur återigen aktualiserats i svensk politik. Utställningen Gränstrakt problematiserar landskapsmåleriets roll i förhållande till föreställningar om en kulturellt homogen och ursprunglig plats i det förflutna och hur konstnärliga gestaltningar har använts för att skapa känslor av samhörighet.

På Ystads konstmuseum gör Gränstrakt nedslag i 1900-talets första hälft och fem landskapsmålare som är väl representerade i samlingarna. Här möter deras målningar samtida verk som undersöker frågor om plats och identitet. I mötet får vi syn på hur kulturarvet påverkar vår bild av landskapet och landsbygden idag.
Bilder av landskapet förekommer inte bara inom konsten, utan även i sammanhang som reklam och marknadsföring. Stereotypa bilder av Skåne används för att locka såväl turister som investerare. Landskapsbilder används också i politiska kampanjer, både för att förmedla hopp om en grönare framtid och konservativa föreställningar om att det var bättre förr.
I dag är synen på naturen ett av de starkaste elementen i det svenska nationella medvetandet. Frågor om nationell samhörighet i relation till konst och kultur är högst aktuella, inte minst med anledning av det pågående arbetet med att ta fram en svensk kulturkanon.
— Våra samlingar bär på många berättelser som formas över tid och genom det urval av konstverk vi gör i såväl förvärv som presentation. Varje bild bär på så mycket mer än det motiv den föreställer. Genom att visa ett urval av vårt historiska landskapsmåleri, sätta in det i en samtida kontext och initiera nya möten över tid och rum lyfter vi nya frågeställningar och perspektiv som berikar vår bild av vår historia och hur den har format den tid vi lever i, säger Ýrr Jónasdóttir, chef för Ystads konstmuseum.

Curatorer: Julia Björnberg, Anna Johansson och Ellen Klintenberg.

Gränstrakt visas på Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum 18 maj—3 november. Utställningen är en del av Den platta jorden – ett nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne.

När:

torsdag 10 oktober

Var:

Arrangör

Ystads konstmuseum
tel: 0411-577285
Epost: konstmuseet@ystad.se

Ystads konstmuseum
S:t Knuts Torg
27142 Ystad

Öppettider

mån - fre 10 -17
lör - sön 12 -16

Entré 50 kr
Barn och unga under 20 - fri entré

Evenemanget har varit
bottom of page