top of page

Lena Alebo: Trädgårdar i Simrishamn

Kulturhistoriker Lena Alebo ger oss inblickar i 200 år av trädgårdshistoria i Simrishamn. Från 1700-talets hittar vi de första bevisen för trädgårdsodling i staden. Hundra år senare arrangerade köpmännen sina stora trädgårdar bakom gårdarna längs Storgatan. Parkerna omhuldades kring förra sekelskiftet. Vid 1930-talets mitt uppträder en ny trädgårdstrend med inspiration i Arts & Crafts. Är då Simrishamn fortfarande en trädgårdsstad idag?

Fastlagsbulleföredraget arrangeras av Österlens museum i samarbete med Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Efter föredraget serveras kaffe och fastlagsbulle. Pris: 150 kr (Fornminnesföreningens medlemmar 130 kr.) inklusive kaffe och fastlagsbulle.
Läs mer om alla fyra föredragen på museets hemsida: https://www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/osterlens-museum/program-pa-osterlens-museum

När:

onsdag 14 februari

Var:

Arrangör

Österlens museum
tel:
Epost:

Österlens museum
Storgatan 24
Simrishamn

Öppettider

Torsdag 15/2 kl. 14-15.30

Evenemanget har varit
bottom of page