top of page

Kiviksbygdens äldre historia

Dafvid Hermansson, museichef på Kivik och lektor i historia, föreläser om Kivik under forntiden med mäktiga hövdingadömen, handel med hela världen och ett landskap som är fullt av unika fornlämningar som lämnar tysta vittnesbörd om en rik historia. Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86 eller info@ystadskulturhistoriska.se. Avgift 100 kr, medlemmar i YF – Ystads kulturhistoriska förening 50 kr.

När:

onsdag 28 februari

Var:

Arrangör

YF - Ystads kulturhistoriska förening
tel: 0709-457908
Epost: info@ystadskulturhistoriska.se

Klostret i Ystad
S:t Petri Kyrkoplan
271 34 Ystad

Öppettider

Torsdag kl. 19.00

Evenemanget har varit
bottom of page