top of page

Höstloppis och torghandel

I samverkan med Företagarna Tomelilla. Under fem lördagar i höst välkomnar vi vem som helst att stå och sälja på torget i Tomelilla.

Datum: 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober och 14 oktober.

Det här reglerna gäller:

Ingen avgift krävs
Du behöver inte boka plats i förväg
Ta med eget bord eller dylikt
Försäljningen äger rum mellan 10.00–13.00
Försäljare får tidigast klockan 08.00 montera upp bord och lägga upp varor
Varor och redskap får inte placeras på områden som är avsedda för gångtrafik utmed eller mellan saluplatserna
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tomelilla kommun.
Utöver dessa datum så kan du alltid själv boka loppis och torghandel. Läs mer om torghandel här.

Välkommen

Det här leaderprojektet kan genomföras tack vare finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader sydöstra Skåne.

När:

från fredag 15 september
till fredag 13 oktober

Var:

Arrangör

Tomelilla kommun
tel:
Epost: matilda.andersson@tomelilla.se

Torget, Tomelilla
Torget, Tomelilla
273 30 Tomelilla

Öppettider

Datum: 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober och 14 oktober.

Evenemanget har varit
bottom of page