top of page

Föredrag: Susanne Åkesson

Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid Lunds universitet, köper som vuxen ett hus i Skåne. Trädgården är delvis kal men har potential. Susanne påbörjar arbetet med att göra om trädgården till en plats för både människor och fåglar. Ambitionen är att skapa en plats för fåglar, med trygga boplatser, mat, skydd och vatten samt att placera holkar, vattenbad och växter för att bidra till en rikare närmiljö. Tjugo år senare lever tjugo fågelarter i trädgården, tillsammans med igelkottar, fladdermöss, grodor och mängder av pollinerande insekter. Att börja berika sin trädgård med möjliga boplatser är en god start för att få en trädgård som gynnar djurlivet och som ger rikare skörd, hjälp mot skadeinsekter och bidrar till mångfalden.

Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

I samarbete med Naturskyddsföreningen.

Foto: Miriam Preis

När:

tisdag 14 november

Var:

Arrangör

Tomelilla bibliotek
tel: 0417-181 90
Epost: biblioteket@tomelilla.se

Tomelilla bibliotek
Centralgatan 13
273 30 Tomelilla

Öppettider

Onsdag 15/11 kl. 18.00-19.00

Evenemanget har varit
bottom of page