top of page

Bildkonstskolans elevutställning

Tomelilla Kulturskolas bildkonstelever har under året arbetet med lek som tema. Genom olika tekniker såsom måleri, keramik, film och textil har man låtit sig inspireras av konstnärer som på olika sätt använt sig av lek i sin skapandeprocess. I den egna konsten har begreppet lekfullhet utforskats, med färg och form i fokus.

När:

från fredag 12 maj
till onsdag 7 juni

Var:

Arrangör

Tomelilla konsthall
tel: 0417-181 16
Epost: konsthallen@tomelilla.se

Tomelilla Konsthall
Centralgatan 13
27330 Tomelilla

Öppettider

För att se aktuella dagar och öppettider se Tomelilla Konsthalls hemsida.

Evenemanget har varit
bottom of page