top of page

Axel Lundgren & Johanna Schartau

Var? Tjörnedala konsthall
När? 20-28 april
Vernissage? 20 april kl 13-16
Invigning och konstnärssamtal: 20 april kl 14
Finissage: 28 april kl 14 med ett samtal mellan konstnärerna Axel Lundgren och Johanna Schartau och Thomas Millroth, svensk konsthistoriker, kritiker, konstkurator och författare

Vad är centrum – och för vem? Den frågan ställer sig åtta skånska fotografer i en serie utställningar på Tjörnedala konsthall, Galleri Format, Kristianstads konsthall, Projektrum Hjärne under våren.

Centrum kan definieras som en mitt, men också beskrivas som ett hjärta, en kärna eller brännpunkt. Vad som utgör centrum skiljer sig dock åt – det som framstår som en självklar mittpunkt för någon, kan vara i periferin för en annan. I en serie utställningar utforskar fotograferna Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau och Henrik Wejfeldt temat. Deras arbeten kretsar kring frågor om normer, representation, jämställdhet, identitet, utanförskap, plats, tillhörighet, historia och framtid. Utställningarna är resultatet av ett längre projekt som har drivits av Centrum för fotografi med stöd från Region Skåne.

På Tjörnedala konsthall visar Axel Lundgren och Johanna Schartau sina verk som en del av utställningen (Centrum).

Axel Lundgren – Archipelactica
Axel Lundgren är stadsplanerare och bildkonstnär med en master i landskapsplanering från Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom fotografi, skulptur och installation utforskar han teman som platsidentitet och historia.

Archipelactica undersöker hur platser fungerar som centrum för vårt inre narrativ och hur de i sin tur relaterar till idén om ett ”vi”. Verken är en syntes, uppbyggda på fragmentariska ögonblick och fantasier tillsammans med personliga minnen och historiska observationer från Axel Lundgrens hemö Saltö i Karlskrona skärgård. Berättelsen rör sig fritt bortom sanning och osanning, bortom representation och verklighet och bortom den specifika platsen.

Johanna Schartau – Omkring mig – där jag bor

Johanna Schartau är konstnär och filmare med en MFA från Konstfack och studier vid Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar projektbaserat, ofta kring sin egen och vår allas gemensamma historia med fotografi, skulptur, installation och film.

Omkring mig – där jag bor….
För flera år sedan började Johanna Schartau fotografera skjulen med skotthål vid Kabusa skjutfält. Första gången var vid den stora flyktingvågen hösten 2015. Hon tänkte på kriget i Syrien, på flyktingläger, på människor som flytt sina hem. Så började projektet Omkring mig – där jag bor, men med tiden ändras platsernas betydelse. Vi lever i periferin av krig som utspelar sig i Ukraina, i Israel, i Gaza… Här hörs ett eko. Långt borta men nära.
På utställningen visar Johanna Schartau bland annat en serie fotopolymeretsningar från militära platser: Kabusa, Ravlunda och Peenemünde.

Finissage:
Land-skapa: ett samtal om plats, minne och identitet med Thomas Millroth

Vad formar vårt yttre och inre landskap? Hur relaterar de till varandra och hur förändras de över tid? Möt konsthistorikern, kritikern, konstkuratorn och författaren Thomas Millroth i ett samtal med konstnärerna Johanna Schartau och Axel Lundgren.

Samtalet, den 28 april kl 14, utgör finissage för utställningen på Tjörnedala konsthall och är en del i projektet (Centrum) som drivs av Centrum för fotografi.

När:

från fredag 19 april
till lördag 27 april

Var:

Arrangör

ÖSKG/Tjörnedala konsthall
tel: 0414-26080
Epost: info@oskg.se

Tjörnedala Konsthall
Tjörnedalavägen 40
27294 Simrishamn

Öppettider

Vernissage lördag 20 april 13-16
Övriga öppettider: tor-sön 12-16
Finissage söndag 28 april kl 12-16 mellan Thomas Millroth och konstnärerna Axel Lundgren och Johanna Schartau

Evenemanget har varit
bottom of page