top of page

Arkeologidagen på Glimmingehus

Denna dag bjuder vi på hela två föreläsningar med koppling till vår kära borg! Först ut är Sara Williamsson, doktorand i historisk arkeologi. Kl 13 ger hon föreläsningen Fest, fåglar eller försvar – nya byggnadsarkeologiska rön om Glimmingehus.

Därefter ger Martin Hansson, lektor i samma ämne, föreläsningen: Maktens arkitektur till lands och till havs. Om Glimmingehus och senmedeltidens krigsskepp. Martin ingår i det spännande projekt som jämför det danska flaggskeppet Gribshunden, som sjönk år 1495 utanför Ronneby, med Jens Holgersens väldiga stenbyggnad ur ett maktperspektiv.

När:

lördag 24 augusti

Var:

Arrangör

Glimmingehus
tel: +46727026065
Epost: mats.larsson@raa.se

Glimmingehus
Borgvägen 6
27656 Hammenhög

Öppettider

Kl 13-15.

Evenemanget har varit
bottom of page