top of page

Friskyttar och snapphanar på Österlen

Historiker Johanna Vadenbring ger föreläsningen "Lille Mads och Kapten Bendix – friskyttar och snapphanar på Österlen under det skånska kriget"!

Enligt legenderna höll snapphanarna mest till i det gamla gränsområdet i nordöst. Men några av de mest kända företrädarna för danske kungens friskyttar kom faktiskt från syd snarare än nord!

Det mest kända namnet från Österlen är Lille Mads som förmodligen kom från Östra Hoby. Men vi har också kapten Bendix på Dälperöd som var skogsridare och värvade stora trupper av frivilliga i bland annat Östra Vemmerlöv.

Ett viktigt svenskt namn var krigskommissarien och snapphanejägaren Sven ”Banketröja” Erlandsson som var posterad på Österlen under lång tid – en plats han inte fått om det inte behövts speciella krafter mot motståndsmännen i området!

Men vad var det då man stred om i sydöst? Fanns det speciellt intressanta stridsmål i området? I det följande tittar Johanna på hur friskyttar och snapphanar var organiserade på Österlen, och vilken strategisk roll de spelade där i det skånska kriget (1675-79).

Efteråt bjuder vi på kaffe och kaka! Anmäl dig senaste den 2:e oktober till glimmingehus@raa.se. Evenemanget är ett samarbete mellan Glimmingehus, Hembygdskretsen Tumathorp och Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.

När:

tisdag 3 oktober

Var:

Arrangör

Riksantikvarieämbetet
tel: 072-7026065
Epost: mats.larsson@raa.se

Glimmingehus
Borgvägen 6
276 56 Hammenhög

Öppettider

Kl 19-21.

Evenemanget har varit
bottom of page