top of page

[NEKAD] Visning av likvagn och likvagnshus

Visning av likvagn och likvagnshus i Södra Mellby.
En del av Kiviks församlings Kulturarvsvecka, kyrkans kulturarv i föredrag, vandringar och visningar

När:

tisdag 4 juli

Var:

Arrangör

Kiviks församling
tel: 0414-70065
Epost: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se

Södra Mellby
Mellby backe
27735 Kivik

Öppettider

Tisdag den 4 juli kl 14,00-17,00

Evenemanget har varit
bottom of page