top of page

Gustav Vasa - en fruste bland furstar

Han var adelsmannen som blev kung, katoliken som blev protestant och den som lade grunden till det moderna Sverige. Eftervärlden känner honom som Gustav Vasa även om han själv aldrig kallade sig något annat än Gustav Eriksson.

Hans liv var fyllt av dramatik från vaggan till graven. Krig, uppror och en ständig strävan efter att accepteras som härskare av sin omgivning. Genom olika typer av propaganda lyckades han skapa en bild av sig själv som levt kvar långt in i vår egen tid. Hur lyckades han hålla sig kvar vid makten? Vilken roll spelade han för skapandet av det moderna Sverige? Detta är några av de teman som ska behandlas i dagens föreläsning om den kanske mest kände av våra kungar.

Olle Larsson är filosofie doktor i historia och författare. Han disputerade i Lund 1999 och har sedan dess skrivit en rad populärhistoriska böcker. Bland dem kan nämnas Smålands historia(2006), Stormaktens sista krig (2009), Svensk historia (2012), Gustav Vasa- en furste bland furstar (2018) och Det dramatiska 1980-talet – decenniet som förändrade världen (2022). Han är verksam som lektor och är en ofta anlitad föreläsare.

Förbokas online- begränsat antal platser. Ingår i ordinarie entré.

När:

måndag 5 juni

Var:

Arrangör

Glimmingehus
tel: 072-702 59 90
Epost: glimmingehus@raa.se

Glimmingehus
Borgsvägen 6
27656 Hammenhög

Öppettider

Kl 14:00 - 15:30

Evenemanget har varit
bottom of page