Riktlinjer evenemangskalender

Information för evenemangsarrangörer

Har du ett evenemang som äger rum i sydöstra Skåne? Då ska du lägga in det i evenemangsdatabasen för visning i Destinationssamverkan sydöstra Skånes evenemangskalender. Evenemanget ska vara av informations-,  nöjes- eller underhållningskaraktär och öppet för alla att besöka samt av intresse för en bred publik.

Det är en öppen databas, vilket innebär att vem som helst kan hämta information om ditt evenemang och kan även komma att visas på andra webbplatser.
Det är viktigt att du följer riktlinjerna och särskilt viktigt att du har tillstånd att använda bilden du bifogar.

Evenemanget publiceras inom 2 arbetsdagar från att du registrerat in det, under förutsättning att det följer databasens riktlinjer. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera texter och bedöma evenemangets grad av allmänintresse.

Riktlinjer för evenemangsdatabasen

Evenemang som läggs in i evenemangsdatabasen ska uppfylla följande kriterier för att bli godkända och inlagda i databasen:
· vara av informations-, nöjes- eller underhållningskaraktär
· vara öppna för alla
· ska äga rum i sydöstra Skåne (dvs inom Sjöbo-, Simrishamn-, Tomelilla- och Ystad kommuner)

Vi publicerar inte evenemang som följer:
· aktiviteter som är delar av ett företags löpande verksamhet
· motionsidrott som saknar evenemangsinslag (t ex yoga, träningsmatcher)
· fortbildning, kurser och cirklar med föranmälan
· enskilda företags, försäljning - företagsjippon eller butikserbjudanden
· av politisk eller religiös karaktär

I sydöstra Skånes evenemangskalender är det heller inte tillåtet att lägga till evenemang som kränker grupp eller person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt tillåter vi inte heller. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort rena spam och företagsreklam.

Ansvar
Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemanget är korrekt. Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad kommuner tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.
Alla bilder omfattas av upphovsrätten och kan inte användas utan tillstånd. Var därför noga med att du har rätt att använda bifogad bild för att marknadsföra ditt evenemang.

Kontakt
info@visitskanesydost.se
Simrishamns turistcenter 0414-81 98 00
Ystad Visitor Center 0411-57 76 81