Destinationsutveckling Skåne Sydost

Destinationsutveckling Skåne Sydost
Simrishamns & Ystads kommuner har tillsammans med grannkommunerna; Tomelilla och Sjöbo, politiskt beslutat att tillsammans med näringslivet aktivt satsa för att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och ambitionen med processen är att skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling.

 

Avslutning och nystart för besöksnäringen - Summering av fas 4

"Två års arbete med att ta fram ett underlag för en mer lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne är slut. Nu börjar nästa fas. Men någon kick off var det inte frågan om när destinationsprocessarbetet på onsdagen skulle gå från strategi till praktik.
– Eftersom vi redan är i gång med arbetet har vi valt att kalla det en kick on, säger Ystads turistchef Marie Holmström.

Under två år har kommunerna i sydöstra Skåne tillsammans med näringslivet arbetat tillsammans för att ska en gemensam plattform för att locka fler besökare till denna del av Skåne.
– Nu är den processen slut. Men vårt lokala arbete fortsätter. Vi har i den här processen ändrat vårt arbetssätt med mer samverkan, med en gemensam produktutveckling och ett mer öppet förhållningssätt.
Under resans gång har man vaskat fram tre unika tillgångar som ska tilltala en köpstark internationell målgrupp. Det handlar om utomhusupplevelser med fokus på vandring och cykling; mat- och kulturupplevelser samt kulturupplevelser.

Arbetet med att locka besökare till sydöstra Skåne ska nu renodlas utifrån dessa teman – helst genom en kombination av två eller tre upplevelser. Det i sin tur ska främja samarbeten mellan olika lokala företag och den offentliga sektorn. Det ska också underlätta marknadsföringen och utvecklingen av nya produkter." Carl Johan Engvall (Ystads Allehanda, 11 maj 2017)

Destinationsprocessen - fas 4

Målet är att företagens produkter ska hitta till rätt kund med rätt erbjudande och tillsammans med kommunerna ta stegen mot en proffsigare, starkare mer välmående destination.

Vi arbetar fortsatt i linje med den strategiska plattformen och fokus på: en tematiskt baserad produktportfölj, en utvecklingsmodell för produktägare, samverkan mellan besöksnäringen och den offentliga sektorn och samordnad marknadsföring och distribution. Under våren handlar våra träffar om digital distribution, produktansvar och produktkvalitet. 

Senaste träffen handlade om produktkvalitet. Bland annat pratar vi om hur vi arbetar med kundernas förväntan, vår förståelse för den och hur vi omvandlar den förståelsen till faktisk leverans. Vi arbetade dessutom med exempel på hur vi kan bli bättre på att reglera samverkan mellan produktägare och underleverantör. Rent konkret innebär arbetet nu att säkerställa att era produkter finns i de digitala distributionskanalerna, att hitta en bra rollfördelning och avtal mellan produktägare och underleverantörer samt att säkerställa produktkvalitet som håller det vi lovar i marknadsföringen. Detta är frågor som är helt avgörande för att lyckas med en exportsatsning. Till hjälp har vi kommunernas coacher som kommer att gå in mer aktivt i stödet till er företag och hjälpa er strukturera upp vad ni behöver göra för att nå era mål. 

Destinationsprocessen - summering av fas 3

Processledarna Johan Olofsson, Tord Carnlöf och Johanna Hellsten summerar höstens fas 3 såhär:
Nu är vi igenom destinationsprocessens tredje fas, innovation - och mycket innovation blev det! Inte bara 275 goda idéer i vår idébank, utan även många intressanta koncept och produktidéer som ni tagit vidare till nästa steg. Och inte bara innovativt från er företagare utan även från kommuner och coacher som utmanar befintliga arbetssätt för att hitta nya vägar för att stärka er och vårt område.

I november pitchade 31 företag sina idéer för en expertpanel på Ystad Saltsjöbad. Både Tourism in Skåne och VisitSweden har sagt att pitcharna höll en högre kvalitet än vad som är normalt i sådana här sammanhang och att det kanske framför allt var fler än vanligt som var sugna på att få feedback på sina idéer. Helt tydligt att framåtandan bara ökar och ökar!
I november deltog några av Skånes outdoor-aktörer på Adventure Travel Trade Associations produktutvecklingskonferens. Från vår destination var det Adventura, Sakura Tours, Äventyrscampen och Travelshop och vi ser med spänning fram emot när dessa nya kunskaper implementeras och omsätts i verkligheten.
Vi är just nu ca 116 företag i processen och vi hoppas bli ännu fler under våren. Potentialen att locka besökare blir större där olika företag samverkan över kommungränserna. Det är genom starka och tydliga produkter som vi kommer att lyckas. Under våren kommer vi att fortsätta arbetet i de tre konceptgrupperna och där finns det flera som närmar sig mål. Då blir det extra viktigt att produkterna kommer ut i distributionskanalerna, både via researrangör men också i befintliga och nya digitala kanaler. Dessa distributionskanaler är också det absolut mest effektiva sättet att marknadsföra vårt utbud.
Det har varit en fantastiskt intensiv och lärorik höst för oss alla och nu laddar vi om för att ses igen på dialogmötet och i  fas 4 när vi nu växlar upp ytterligare.

Hösten 2016 – full fart i processen med innovation och nya produkter på export!

Destinationsutvecklingsprocessens fas 3 kommer att fokusera på att innovera nya produkter och paket för ökad affärsnytta!

Med start vecka 41 kommer vi att dra igång innovationsfasen i destinations-utvecklingsprocessen. Det gör vi i tre parallella tematiska* spår som sedan strålar samman i ett praktiskt arbete med produktutveckling och paketering.Processen pågår samtidigt i flera delar av Skåne och är en av många delar i den regionala satsningen på Skånsk besöksnäring på export. Sammanlagt deltar ca 170 företag som alla vill ha fler utländska gäster. Processens arbete och drivkrafter kommer naturligtvis att gynna hela besöksnäringen och också inkludera en ökad attraktivitet för våra svenska besökare. Arbetet som nu görs i processen kommer även att påverka framgången för kommunernas och hela Skånes ambition att få besöksnäringen att växa och blomstra året om!

Följ arbetet i processen i webbaserade Basecamp (anmäl dig till info@visitystadosterlen.se ) och på Facebook – Destinationsutveckling Skåne sydost

Läs gärna Den strategiska plattformen som arbetades fram i fas 1 och 2 (se länk nedan). 

*Kulturupplevelser, Mat & Dryckesupplevelser och Outdoorupplevelser

Juni 2016 Strategisk plattform

Nu kan vi presentera den gemensamma strategiska plattformen för hela Skåne sydost.

Att vi tillsammans, besöksnäring och kommuner, under ett år arbetat fram en plattform som vi gemensamt kan ta avstamp utifrån känns inte bara bra utan också mycket viktigt. Ensam är inte stark, det krävs ett hårt arbete gemensamt för att lyfta vår del av Skåne som det mest attraktiva för både utländska och svenska besökare.

Plattformen är halvtidsresultatet av de workshopar vi haft under fas 1 och 2 där vi genom insiktsanalyser valt inriktning för Skåne sydost. I fas 3, som påbörjas under hösten 2016, kommer vi att ha plattformen som grund för att arbeta med affärsutveckling, paketering och implementering. 

Initiativet till processen har tagits av Tourism in Skåne och för uppdraget har konsultbolaget Tyréns, tillsammans med Svensk Destinationsutveckling anlitats. Arbetet som påbörjades i januari 2015 pågår i två år och processen drivs enligt en beprövad och väletablerad modell som framgångsrikt genomförts på andra destinationer som Umeå och norra Bohuslän.

Målet med processen är att när vi utvecklar destinationen kommer vi att kunna uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan. Men också att tänka nytt och utveckla arbetet med produktutveckling som baseras på nya teman och säsonger. Genom att kommunerna och näringslivet aktivt deltar i denna process kommer vi på destinationen att främja, bevara och framför allt utveckla våra starka varumärken och också i framtiden vara det självklara valet som besöksdestination.

Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha befintlig efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad tillväxt. Vi ska tillsammans öka attraktiviteten för att vara det självklara besöksmålet för turister hela året och få mer kassaapparater och kassaflöden hos näringsidkarna.

Arbetet drivs av en processgrupp med representanter från besöksnäringen och kommunala tjänstemän.
Det första momentet är en inventering och analys av nuläge och potential och att definiera de marknader och målgrupper som man ser som presumtiva besökare till området. Besöksnäringens kunskap och idéer, liksom samarbete över kommungränserna är därför helt avgörande för processens framgångar. I processgruppen finns representanter för Bo, Äta, Göra och Handla. De har valts ut för att få en god spridning i storlek och inriktning liksom för deras förmåga att verka som ambassadörer i sina respektive nätverk.

Vägen till tillväxt

Vägen till tillväxt

Destinationsutveckling för Skåne Sydost är nära kopplat till "Collaborative Tourism 2020" (den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen) och med den "Nationella strategin 2020 för tillväxt inom besöksnäringen" som utgångspunkt. Arbetet drivs i samverkan mellan kommunerna och tillsammans med näringen.
Med de utmärkta tillgångar och attraktiva egenskaper som finns i området kan besöksnäringen vidareutvecklas och marknadsföras för att nå större framgångar i framtiden.

-Att skapa möjligheter för näringslivet att hitta samverkan och att tillsammans arbeta fram hållbara produkter och säsonger är förutsättningen för att destinationen ska vara ett självklart besöksmål hela året säger Marie Holmström turismstrateg Ystads kommun. Det kommer att bli en spännande resa och vi vet inte riktigt var vi hamnar, det är en spännande utmaning som vi antagit för utvecklingen av vår destination.

Alla är välkomna att följa processen. Vi använder en öppen Facebookgrup Destinationsutveckling Skåne sydost och det kostnadsfria webverktyget Basecamp för tillgång till alla dokument och presentationer. Dessutom kommer vi att bjuda in till dialogmöten under processens gång.